RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa  danych osobowych oraz powiązanymi z nimi danymi osobowymi ucznia jest Szkoła Podstawowa w Skowarczu, ul. Gdańska 9, 83-032 Skowarcz.

    1. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły – p. Karol Gołąbek, Kontakt: spskowarcz@wp.pl
    2. Kontakt do inspektora ochrony danych – rodo.spskowarcz@gmail.com
    3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:
      • przeprowadzenia rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej w Skowarczu, na postawie art. 6 ust. 1 lit c. i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

   4. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo Oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone
w celach postepowania rekrutacyjnego będą przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka mogą być przekazywane instytucjom współpracującym ze Szkołą w ramach realizowanych zadań statutowych Szkoły oraz innym instytucjom państwowym, co wynika z odrębnych przepisów prawa.

7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, możecie je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać
z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.  W celu realizacji w/w praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza w/w wymienione prawa.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

10. Państwa dane oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka nie będą podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu.

Definicje

Administrator Danych Osobowych – Szkoła Podstawowa w Skowarczu

Przedstawiciel Administratora Danych Osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu, p. Karol Gołąbek, kontakt: spskowarcz@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych – p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: rodo.spskowarcz@gmail.com

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content